Winkelwagen

Winkelwagen

Huisregels

Om ervoor te zorgen dat iedereen een plezierige tijd heeft bij Mini-ZShop.nl, verzoeken we al onze gasten om de volgende regels strikt na te leven:

 • Werkplek Onderhoud: Laat je werkplek altijd schoon en netjes achter. Dit is geen verzoek, maar een vereiste.
 • Drinkbeleid: Eigen drinken zijn onder geen beding toegestaan. Wij voorzien in een assortiment drankjes die beschikbaar zijn voor aankoop aan de bar.
 • Schade en Vernieling: Schade aan het terrein, materiaal of gebouw dien je onmiddellijk te melden bij mini-zshop.nl. Dit is jouw verantwoordelijkheid als gebruiker van onze faciliteiten.
 • Respect en Gedrag: Wij accepteren geen disrespectvol gedrag. Iedereen verdient respect, ongeacht achtergrond of ervaring. Gedrag dat hier niet aan voldoet, wordt niet geaccepteerd.
 • Vondsten: Gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk bij de bar ingeleverd te worden, zonder uitzonderingen.
 • Winkeltransacties: Artikelen gepakt uit het magazijn? deze moeten direct bij de bar geregistreerd worden. Het is niet toegestaan om zonder afrekening/notering met winkelartikelen rond te lopen.
 • Reglementovertredingen: Indien een klant de regels niet naleeft, is het de plicht van andere om deze persoon erop te wijzen. Bij herhaalde overtredingen of negering van de regels moet dit onverwijld gemeld worden.

Baanregels

Om de integriteit van onze races te handhaven, dienen de volgende baanregels zonder uitzondering gevolgd te worden:

 • Bandenvoorschriften: Het gebruik van bandenwarmers, siliconen, foam banden of bandensmeer is strikt verboden. Banden dienen droog te zijn bij betreden van de baan.
 • Schoeiselverbod: Betreden van de baan met schoeisel is niet toegestaan. Dit houdt de baan in optimale conditie.
 • Baan randen: Ook niet op de randen lopen van de baan.
 • Aansprakelijkheid bij Schade: Schade tijdens racen wordt niet verhaald op andere rijders. Accepteer de risico’s van de sport.
 • Circuitspecifieke Regels: Volg de baanetiquette, geef nieuwkomers de ruimte en andersom ook.
 • Afstellingsgedrag: Als je van plan bent om het uitlijnen of trimmen van het stuur van je auto aan te passen, is het verstandig om hiervoor een rustig tijdstip uit te kiezen wanneer je op de weg bent. Zorg er ook voor dat je andere weggebruikers op de hoogte stelt van je activiteiten. Hiermee kun je onnodige botsingen helpen voorkomen.
 • Afkoelrondje: Als je een afkoelronde rijdt, zorg er dan voor dat je netjes aan de kant gaat om ruimte te maken voor de andere coureurs.
 • Veiligheidsprocedure bij ongeval: In het geval van een ongeval op de Mini-Z racebaan dient de bestuurder die betrokken is bij het ongeval onmiddellijk de veiligheidsknop met de voet te activeren, wat een licht- en geluidssignaal zal afgeven. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van alle andere coureurs om onmiddellijk tot stilstand te komen en pas weer te gaan rijden als het signaal uitgeschakeld is. Het signaal moet actief blijven totdat de baan volledig veilig is. Pas daarna mag de knop nogmaals ingedrukt worden om het signaal te deactiveren.
 • Side Wall Specificatie: Enkel de Atomic SW218B Side Wall Combo (21.8 to 23.8mm) is toegestaan op de baan.

Media & Aansprakelijkheid

 • Fotografie en Opnamen: Wij maken gebruik van beeldmateriaal voor promotiedoeleinden. Bezwaren dienen kenbaar gemaakt te worden bij een Mini-ZShop.nl medewerker in een rood shirt.
 • Persoonlijke Eigendommen: Mini-ZShop.nl is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

Wij danken je voor je medewerking en wensen je een aangename ervaring bij Mini-ZShop.nl